Αρχική Σελίδα | Προφίλ | Προϊόντα | Υπηρεσίες | Εφαρμογές | Nέα | Kαριέρα | Επικοινωνία Greek language English language


Υπηρεσίες

Η εταιρία FRUMENTA S.A., έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς:

α. Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων στους τομείς των χυμών,
 των αναψυκτικών, των σκευασμάτων φρούτων κλπ.

β. Μελέτες σχετιζόμενες με επενδύσεις για τη βελτίωση εγκαταστάσεων και κατασκευή εργοστασίων παραγωγής χυμών, χυμοποίησης φρούτων και συσκευασίας χυμών. Ειδικότερα:

- Καθορισμός πλαισίου μελέτης.
- Σύνταξη προμελέτης και μελέτης σκοπιμότητας.
- Σύνταξη τελικής μελέτης με πλήρη τεχνικό και μηχανολογικό σχεδιασμό.
- Υλοποίηση μελέτης με πλήρη ευθύνη σε όλα τα στάδια κατασκευών
 και παράδοση του εργοστασίου σε λειτουργία.
γ. Οργάνωση, στελέχωση και διοίκηση του εργοστασίου στους τομείς της παραγωγής, του ελέγχου & διασφάλισης ποιότητας, της τεχνικής υποστήριξης κλπ.

δ. Αντιπροσώπευση και προώθηση των προϊόντων στην Ελληνική και διεθνή αγορά .

  Designed and developed by HellasSITES